Corner Weight

Hur ser din viktfördelning ut? Gör en ”corner weight” här.

Bilen placeras på fyra sådana här lastceller
143075942781411600_resized

Här är resultatet från mätningen av SuperAmazonen
143075942539145300_resized

Syftet med corner weight-vägning är att få information om hur bilens totalvikt är fördelad  mellan de fyra hjulen. Vägningen görs med bilen i det skick den körs på banan med bränsle och förare.
Efter vägningen justeras bilens fjädrar för att uppnå önskad fördelning mellan hjulen. Detta för att kunna optimera bilens egenskaper på bana med ett balanserat uppförande mellan kurvtagning åt höger respektive vänster.