Checklista

Checklista inför mappning/effektmätning

Innan ett besök hos oss är det bra att noggrant gå igenom bilen för att ha så bra möjligheter som möjligt att få till en effektiv och bra mappning. Nedan följer ett antal kontrollpukter.

1. Kontrollera tändning
Kontrollera att motorns tändläge stämmer med styrsystemet. Kontrollera detta genom att koppla in tändlampa (stroblampa). Lägger styrsystemet ut tex. 15 grader på tomgång skall även
tändningslampan visa detta. (Vi kan hjälpa till att justera detta)

2. Trycktesta
Trycktesta motorns insug/turboanläggningen genom att trycksätta inloppet på turbon. Har du planerat att tex. ladda 2bar bör du försäkra dig om att systemet klarar ett tryck på 2,5 bar utan att skjuta isär tryckrör, spridare, vakuumslangar osv. Detta görs genom att trycksätta turbons inlopp med tryckluft från kompressor. Läs sedan av laddtrycksmätaren. Ett litet läckage (leakdown) genom motorn är normalt. Även små läckage runt trottelaxel kan förekomma. Kontrollera att trycket ligger kvar under en tid och inte försvinner tvärt när ni slutar fylla. Felsök och åtgärda eventuella läckor. Läckage på trycksidan kan kraftigt försämra effekt/spoolup.

3. Kontrollera nivåer
Kontrollera oljor och nivåer i motor, växellåda och axlar. Samt att inga läckage förekommer. Försäkra dig om att motoroljan är i gott skick och inte har blivit tex. spädd av E85 under uppstart eller liknande. Byt om du är osäker.

4. Däck
Vid körning på dynon rekommenderas i första hand vanliga gatdäck, även så kallade r-däck går fint. Banracingslicks kan också gå bra. Undvik rena drag med mjuka sidor. Kontrollera
och efterdra hjulbultarna! Kontrollera däcktryck, fyll gärna ett par hekto extra för att minska värmebildningen i däcket.

5. Mätpunkter
Under mappning/effektmätning har vi möjlighet att mäta/logga vissa värden. Detta är vid mappning en förutsättning för att få en bra injustering av styrsystemet.

6. Bredbandslambda
Minimumkravet vid all mappning. Har du redan lambda-/AFR-mätare i bilen används den, alternativt kopplar vi in oss på signalutgången (0-5V). Har du ingen mätare i bilen skall uttagsmutter för sond vara monterad i avgassystemet. Gänga M18x1,5. Uttaget skall monteras innan eventuell katalysator och minst 50cm efter eventuell turbo. (På den övre delen av röret, alltså över horisontalplanet.)

7. Laddtrycksmätning
Förbered en punkt på tex. insuget eller turbon där vi kan koppla in gummislang för mätning av laddtryck. Vi kan även
koppla in oss med ett T-kors på befintlig slang.

8. EGT avgastemperatur
Har du redan EGT-mätare i bilen använder vi den, alternativt kopplar i givaren. Förbered ett uttag på grenröret med 1/8” konisk invändig gänga.

9. Knacksensor
Vid knackavlyssning skall det finnas uttag att montera knacksensor, denna skall monteras så centralt som möjligt på blocket för att uppnå bästa resultat. Givarypen vi använder är Bosch 2-polig. Sitter det redan givare på motorn använder vi den, annars finns det hos oss. Allt som krävs för att montera knacksensor är en M8 invändig gänga min 10mm djup.

10. Övriga mätpunkter
Har ni själva givare för tex. oljetryck, bränsletryck osv. kan även dessa kopplas in under förutsättning att de ger en 0-5V analog utsignal.